Tyra als dwarse puber met meer interesse in haar telefoon dan in de nieuwe auto van haar vader!